Piesne

​​

Amaro Dél Me luvudiv


​​

My Chodíme


​​

Kangeri


​​

Aj pervo sas


​​

Le Kristo diňal


​​

Búrka


​​

Najis Tuke


​​

Nech sa všetci


​​

Adžez Devla


​​

Amaro Del, jertemil


Kráčam s Ním


Amaro Del Haleluja


Jozua a šunen a džes


Swito San


Každé ráno


Moje srdce pieseň má - Arms of love


Často


Ja som Ježiš


Sal Raj


Svietenie


Konik naj Devla


V tebe slobodú mám


Pane buď vítaný


So zborom anjelov


Vyvýšený


Hossana


Takto sa modlím na púšti


Ten vzduch, ktorý dýcham


GYVIPEN, kapela pre život a o živote s Bohom
Email: jozua@gyvipen.sk