O skupine gyvipen

Gyvipen vznikla v roku 2004-5. Boh sa najskôr dotkol dvoch mladých ľudí z našej terajšej skupiny Gyvipen a začali sa modliť , aby Pán Ježíš pridával ľudí a zároveň prosiť za hudobné nástroje s tým, že aby každý znás mal nejakú tú úlohu v Gyvipen, spev, či hra na hudobnom nástroji. Neskôr sa Boh naozaj dotkol mladých ľudí, teraz už teraz 8-člennej hudobnej skupiny Gyvipen.

Spievame to, čo vlastne žijeme s Bohom, v každodennom živote a skladáme pesničky. Najskôr sme spievali po slovensky, ale boli sme povzbudzovaní, aby sme spievali v Romskom jazyku, tak sme to skúsili. Spievame preto, Lebo Boh tak milval svet,/teba, mňa, nás/, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. / Ján 3:16/ Chceme túto úžasnú správu šíriť všade tam, kde sa nám otvoria dvere.

Boh sa dotkol naších srdc a oslobodil nás od závislosti na drogách, depresií, homosehuality, a mnoho iných vecí..... Dali sme Mu svoje životy a našou túžbou je spievať pre Boha o Bohu a skrze Boha, na Jeho slávu.

V prvom rade vďaka patrí Bohu, tiež aj všetkým týmto skvelým ľudom.

Touto cestou, by sme sa chceli poďakovať nášmu zboru BJB v Lučenci, konkrétne Palinovi Šinkovi, že v nás videl potenciál, že neostal len pri tom, ale nás aj povzbudzoval, motivoval a vytváral podmienky na rast v tejto oblasti. Podobne všetkým z nášho zboru. Chceli by sme sa poďakovať osobne Danielovi Erlichovi, Tomášovi Šinkovi za ich trpezlivosť s nami, za akúkoľvek pomoc pri nahrávaní. Tiež aj nášmu priateľovi Miškovi Markovi za dlhoročnú spoluprácu a pomoc v akejkoľvek podobe v rámci gyvipen a pri ozvučení na rôznych akciách. Timovi Hanesovi a Ičkovi za nádherné, profesionálne hudobné podmazy, za čas, trpezlivosť pri nahrávaní.

GYVIPEN, kapela pre život a o živote s Bohom
Email: jozua@gyvipen.sk